"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

फलफूल तथा तरकारीको दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण

काठमाण्डौं, भदौ २९ गते ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समिति
फलफूल तथा तरकारीको दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण

कृषि उपज                                               ईकाइ           न्यूनतम       अधिकतम         औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)                             केजी                 ८०                ९०                    ८५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)                           केजी                 ८०                ९०                    ८५
गोलभेडा सानो                                         केजी                 ५०                ६०                     ५५
गोलभेडा सानो(टनेल)                              केजी                  ६०               ७०                     ६५
गोलभेडा सानो(भारतीय)                          केजी                 ५०               ६०                      ५५
आलु रातो                                                 केजी                  ६०              ७०                      ६५
आलु रातो(भारतीय)                                 के जी                 ४०              ५०                      ४५
आलु रातो(मुडे)                                         केजी                  ६०               ७०                      ६५
आलु सेतो                                                 केजी                  ४०               ५०                      ४५
प्याज सुकेको                                            केजी                  ८५               ९०                      ८८
गाजर(लोकल)                                          केजी                ११०              १२०                  ११५
बन्दा(लोकल)                                           केजी                  ६०                 ७०                     ६५
काउली स्थानिय                                        केजी                 १२०               १३०                   १२५
मूला सेतो(लोकल)                                     केजी                   ६०                 ७०                     ६५
सेतो मूला(हाइब्रीड)                                    केजी                   ६०                  ७०                    ६५
भन्टा लाम्चो                                              केजी                   ७०                  ८०                    ७५
बोडी(तने)                                                   केजी                   ७०                 ८०                     ७५
मकै बोडी                                                    केजी                   ७०                 ८०                      ७५
घिउ सिमी(लोकल)                                     केजी                   ८०                  ९०                     ८५
घिउ सिमी(हाइब्रीड)                                    केजी                   ८०                   ९०                    ८५
भटमासकोशा                                              केजी                ११०                   १२०                 ११५
तितो करेला                                                 केजी                  ६०                     ७०                    ६५
लौका                                                           केजी                  ५०                     ६०                    ५५
परवर(लोकल)                                             केजी                   ६०                    ७०                    ६५
घिरौला                                                         केजी                  ६०                    ७०                     ६५
फर्सी पाकेको                                                 केजी                  ५०                    ६०                     ५५
हरियो फर्सी(डल्लो)                                       केजी                  ७०                    ८०                     ७५
भिण्डी                                                           केजी                  ७०                    ८०                     ७५
स्कूस                                                             केजी                  ३०                   ४०                      ३५
रायो साग                                                       केजी                 ११०                १२०                    ११५
पालूगो साग                                                   केजी                   ६०                   ७०                      ६५
तोरीको साग                                                  केजी                    ६०                   ७०                     ६५
प्याज हरियो                                                 केजी                   ११०                  १२०                 ११५
च्याउ(कन्य)                                                 केजी                   १७०                 १८०                  १७५
च्याउ(डल्ले)                                                  केजी                  ५१०                   ५२०                ५१५
चुकुन्दर                                                        केजी                   १००                  ११०                 १०५
जिरीको साग                                                केजी                    ११०                  १२०                 ११५
सेलरी                                                           केजी                   २१०                   २२०                 २१५
पार्सले                                                          केजी                   २१०                     २२०               २१५
पुदीना                                                         केजी                   २८०                      ३००               २९०
गान्टे मूला                                                   केजी                     ६०                       ७०                 ६५
इमली                                                           केजी                  १४०                      १५०              १४५
तामा                                                            केजी                   १४०                     १५०               १४५
तोफु                                                             केजी                   १००                      ११०              १०५
गुन्दुक                                                         केजी                   २६०                      २८०              २७०
स्याउ(झोले)                                                केजी                   १५०                     १६०               १५५
केरा                                                             दर्जन                   ११०                   १२०                ११५
कागती                                                         केजी                   ३४०                      ३५०              ३४५
अनार                                                           केजी                  २४०                      २५०               २४५
तरबुजा(हरियो)                                            केजी                    ६०                        ७०                 ६५
मौसम                                                          केजी                  १८०                      २००               १९०
भुई कटहर                                            प्रति गोटा                  १२०                        १३०             १२५
काक्रो(लोकल)                                               केजी                  ९०                     १००                   ९५
काक्रो(हाइब्रीड)                                              केजी                  ५०                        ६०                  ५५
नासपाती(लोकल)                                          केजी                 ६०                        ७०                  ६५
नासपाती(चाइनिज)                                       केजी                २४०                       २५०              २४५
मेवा(भारतीय)                                               केजी               १२०                        १३०              १२५
लप्सी                                                            केजी                 ६०                          ७०                ६५
अदुवा                                                           केजी                 २४०                        २५०             २४५
खु्र्सानी सुकेको                                             केजी                 ३७०                        ३८०              ३७५
खु्र्सानी हरियो                                               केजी                 ११०                       १२०              ११५
खुर्सानी हरियो(बुलेट)                                    केजी                ११०                         १२०             ११५
खुर्सानी हरियो(माछे)                                     केजी                 ८०                           ९०                ८५
खुर्सानी हरियो(अकबरे)                                 केजी               २१०                          २२०             २१५
भेडे खु्र्सानी                                                   केजी               ११०                         १२०              ११५
लसुन हरियो                                                  केजी              २१०                          २२०             २१५
हरियो धनिया                                               केजी               २७०                          २८०             २७५
लसुन सुकेको चाइनिज                                 केजी                २४०                         २५०             २४५
लसुन सुकेको नेपाली                                    केजी                २४०                       २५०               २४५
ताजा माछा(रहु)                                          केजी                 २७०                       २८०               २७५
ताजा माछा(बचुवा)                                     केजी                 २४०                       २५०               २४५
ताजा माछा(छडी)                                        केजी                २४०                        २५०               २४५
ताजा माछा(मुंग्री)                                        केजी                २७०                       २८०                २७५

२०७६ भदौ २९ गते आइतवार ११:३८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु